Vuokrausehdot

 1. Tilat (sali, pienoiskeittiö, saunaosasto) ovat vuokrattavissa päivisin klo 8 – 23. (Maksimi henkilömäärä 30). Käynti tiloihin kulkee Pennalanrannan Toimela-saliin johtavan, alakerran oven kautta.
 2. Talon tilat ovat savuttomia.
 3. Vuokraaja saa avaimen vuokranantajalta erikseen sovittavalla tavalla. Tilaisuuden päätyttyä avain on jätettävä salin keittiön pöydälle. Avaimen kadotessa vuokraaja maksaa lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
 4. Vuokraaja vastaa siitä, että tilaisuuden jälkeen tilat ovat siistissä kunnossa: roskat viety, astiat tiskattu ja ulko-ovet suljetut. Laiminlyönnin seurauksista vastaa vuokraaja. Huomautusmaksu 50,-.
 5. Jos tiloissa on tapahtunut vuokrauksen aikana vahinkoja, vahingot selvitetään tilaisuutta seuraavana päivänä yhdessä vuokraajan kanssa. Vuokraaja vastaa kaikista todetuista vahingoista.
 6. Vuokraajalla ei ole oikeutta mennä asuinkerrokseen tai yläkerran tiloihin.
 7. Salissa vuokraajalla ovat käytössään pienoiskeittiö sekä keittiön tarvikkeet, piano ja CD-radio. Saunaosastolla vuokraajalla ovat käytössään saunomisvälineet.
 8. Vuokraaja saa tuoda tilaisuuksiin omat ruoat ja juomat. Vuokraajan on noudettava tiloihin tuomansa rekvisiitta, koristeet yms. viimeistään tilaisuutta seuraavana päivänä tai muulla sovitulla tavalla.
 9. Mahdollisen tilavarauksen peruutuksen toivomme Teidän tekevän viimeistään kolme vuorokautta ennen varausajankohtaa. Peruutuksen saavuttua tämän jälkeen laskutamme normaalin vuokrahinnan.
 10. Pidätämme oikeuden tilavuokrien hinnanmuutoksiin.

Residenssitilojen vuokrausehdot

 1. Residenssihuoneissamme käytetään ennakkovarausta. Varaukset viimeistään kolme vuorokautta ennen varausajankohtaa.
 2. Residenssihuoneidemme minimi vuokra-aika on kaksi vuorokautta.
 3. Mahdollisen huonevarauksen peruutuksen toivomme Teidän tekevän viimeistään kolme vuorokautta ennen varausajankohtaa. Peruutuksen saavuttua tämän jälkeen laskutamme normaalin vuokrahinnan.
 4. Residenssitilat ovat savuttomia.
 5. Vuokraaja saa avaimen vuokranantajalta erikseen sovittavalla tavalla.  Huonevarauksen päätyttyä avain on jätettävä residenssin pöydälle. Avaimen kadotessa vuokraaja maksaa lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
 6. Vuokraaja vastaa siitä, että yöpymisen jälkeen residenssin tilat jäävät siistiin kuntoon: roskat viety, astiat tiskattu, ikkunat kiinni ja valot sammutetut. Laiminlyönnin seurauksista vastaa vuokraaja. Huomautusmaksu 50,-.
 7. Jos tiloissa on tapahtunut vuokrauksen aikana vahinkoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan residenssille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon omistajille.
 8. Residenssin tiloja ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä etukäteen on ilmoitettu. Mahdollisista muutoksista on sovittava erikseen residenssin omistajien kanssa.
 9. Kaikki residenssin varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset pyydämme Teitä ilmoittamaan välittömästi omistajille.
 10. Pidätämme oikeuden tilavuokrien hinnanmuutoksiin.

Tietosuoja

Palvellaksemme Sinua mahdollisimman hyvin kä­sit­te­lem­me Pennalanranta Oy:ssä hen­ki­lö­tie­to­ja majoittuvista ja/tai muun tilavarauksen tehneistä asiakkaistamme.

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

Mil­lai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rääm­me Si­nus­ta

Pennalanranta Oy:n hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä kä­si­tel­lään vain käyttötarkoituksen kannalta oleellisia hen­ki­lö­tie­to­ja asiak­kais­tamme. Tällaisia tietoja ovat etu­ni­mi, su­ku­ni­mi, syntymäaika, osoite, pu­he­lin­nu­me­ro ja pal­ve­lun käy­tös­tä ker­ty­vä tieto.

Mihin tar­koi­tuk­siin käy­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Käy­täm­me Pennalanranta Oy:n hen­ki­lö­re­kis­te­rin tie­to­ja asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen liittyviin toimiin.

Mistä saam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Henkilörekisterissämme ole­vat hen­ki­lö­tie­dot ovat majoitus- ja/tai muun tilavarauksen yhteydessä asiakkaidemme an­ta­mia.

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­teet

Pennalanranta Oy:n hen­ki­lö­re­kis­te­rin hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly perustuu oikeus­pe­rus­tei­siin, kuten lakiin, so­pi­mukseen, suos­tu­mukseen tai oi­keu­tet­tuun etuun.

Kuka kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Hen­ki­lö­tie­to­ja­si kä­sit­te­le­vät pääasiassa perheyrityksemme jäsenet. Kä­si­te­lem­me hen­ki­lö­tie­toa­si huo­lel­li­ses­ti, hyvää tie­to­jen­kä­sit­te­ly­ta­paa noudattaen.

Miten pitkään säilytämme henkilötietojasi

Henkilötietojesi käsitellään vain niin kauan kuin on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, minkä jälkeen tiedot hävitetään asianmukaisella tavalla.